Dobitnici prvog kruga nagradnog natječaja (13.1.2022. – 20.1.2022.)

Erik Očko
Lovro Peić 
Senka Mrvica
Natalija Kletečki Ovčarić
Fran Mihajlović
Konrad Damijanjević
Blaženka Mihalina
Berislav Bevanda 
Azra Rađenović
Mato Novokmet